IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Welkom bij PMA Instituut!

Progressive Mental Alignment® (PMA) - The next step

HHet PMA Instituut in Florida, USA is het opleidingscentrum van een nieuwe, onvergelijkbare techniek genaamd: Progressive Mental Alignment ® (PMA). De PMA methode is de katalysator tussen reguliere trainingsmethoden en meetbare resultaten.

Waarom zijn goede trainingen geen garantie voor duurzame resultaten?

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom de resultaten van veel training- en coaching- technieken maar zo kort aanhouden? Zelfs in het meest positieve scenario zal slechts 15-25% van alle goede raad en intensieve training resulteren in duurzame positieve veranderingen. Meestal binnen een paar dagen of weken, keert iedereen terug naar hun oude gewoonten en gedragspatronen. Ze ervaren een irrationele weerstand, zonder te weten waarom of waar deze vandaan komt, om de goede adviezen en hulpmiddelen die zij hebben ontvangen blijvend toe te passen.

Onderbewuste sabotagemechanismen geïdentificeerd

Uit recente neurofysiologische ontdekkingen is gebleken wat de oorzaak is van deze irrationele weerstanden tegen verbetering. De oorzaak van deze succes belemmerende weerstanden wordt toegeschreven aan zogenaamde "bad clusters". Dit zijn diep verborgen neurofysiologische sabotageprogramma's in ons onderbewuste brein. Bad clusters hebben een sterke negatieve invloed op ten minste 75% van al onze denkprocessen, overtuigingen, beslissingen, acties en gedrag en schaden onze gezondheid in hoge mate. Bad clusters zijn de oorzaak van onlogische innerlijke weerstanden tegen verandering en verbetering.

PMA - De katalysator tussen effectieve training en duurzame resultaten

PMA is een geavanceerde vragentechniek die u in staat stelt om deze bad clusters te openbaren en hun negatieve invloeden permanent te transformeren in gezonde, proactieve energie. Hierdoor zullen de irrationele innerlijke weerstanden tegen verandering permanent worden weggenomen. PMA werkt met op maat gemaakte scans waardoor de onderbewuste oorzaak van onlogische weerstanden en blokkades direct worden geopenbaard en aangepakt. PMA is de katalysator, de brug, tussen effectieve training en duurzame resultaten.